Behandlingar för dina tänder

Dina tänder är unika. Därför kallar vi dig inte slentrianmässigt en gång om året. Vi lägger istället upp en individuell tandvårdsplan för dig. Du får den vård dina tänder kräver så att du alltid kan möta livet med ett leende.

KOM IHÅG : Att hålla tänderna friska sparar pengar.

Fyllningar

Fyllning, krona eller inlägg? Hur man väljer att laga hålet beror på hur stort hålet är. Idag finns det flera olika alternativ bland annat beroende på skadans storlek. De vanligaste materialen är komposit (plast), guld och keramer (porslin).

Estetisk tandvård

Vackra tänder är nyckeln till ett lyckligt leende. Dagens material ger större möjligheter än någonsin att möta våra patienters högt ställda krav. Med modern teknik kan man idag förbättra både tändernas färg och form. Vårt nära samarbete med duktiga tandtekniker garanterar ett perfekt resultat.

Vi har stor kunskap och erfarenhet om vilken typ av behandling som passar i olika fall. Vi diskuterar gärna vilka förutsättningar som gäller för ditt leende. vilken typ av behandling som passar i olika fall. Vi diskuterar gärna vilka förutsättningar som gäller för Ditt leende. 

Tandblekning & bleka tänder

Innan du bestämmer dig för att bleka dina tänder ska du alltid ta kontakt med en tandläkare eller tandhygienist. Var medveten om att endast professionella tandläkare har den kunskap och utbildning som krävs för att du ska få en bra behandling. Med vår yrkeskompetens i ryggen så kan vi bedöma huruvida en säker behandling med efterfrågat resultat går att uppnå. En varning utfärdas således till de som väljer att genomföra en tandblekning av en person som saknar den adekvata utbildningen som krävs. Skulle du utföra en tandblekning hos en lekman saknar den personen ofta kunskap om verkningsmekanismer, riskerna samt bieffekter i och kring munhålan vilket kan ge oönskat resultat.

Med en tandblekning blir alla tänder ljusare. Behandlingsmetoden vid en tandblekning är varierande på grund av flera faktorer. Det kan exempelvis vara hur stor missfärgningen är, vilken behandlingstid man önskar, hur mycket tandblekningen får kosta samt huruvida man tidigare genomgått en tandblekning. Det finns två sätt att utföra tandblekning på. Antingen kan du välja hemblekning eller tandblekning hos oss. Ett besök hos oss tar ungefär en timme.