Prislista

Aktuell prislista kommer.

Vi lämnar 2 års garanti på fast protetik, högst till ursprunglig kostnad.
Vi lämnar 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbara proteser), högst till ursprunglig kostnad.
Vill du ha ytterligare information om garantin på protetiska arbeten, så fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar

Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.
Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

OM så önskas, Inför varje behandling kan vi alltid lämna en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell
alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

I priserna inkluderas materialkostnad för standardmaterial. Det är den kostnad som legat till grund för
beräkningen av referenspriserna för respektive åtgärd. Om dyrare material används betalar du som patient
mellanskillnaden.

Du kan betala med kort eller kontant .