Tandvårdsstöd

Vad är det nya tandvårdsstödet?

Från och med den 1:a juli 2008 genomför regeringen en stor tandvårdsreform för vuxna.
Alla från 23 år och uppåt kan få stöd dels genom ett allmänt tandvårdsbidrag och dels en tandvårdsersättning (skydd mot höga kostnader).

Allmänt tandvårdsbidrag innebär att:

Alla 23 år och äldre får ett tillgodohavande hos Försäkringskassan som kan användas som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

Bidraget varierar beroende på ålder:

Är du 23- 29 år blir bidraget 600 kr per år - 1200 kr under två år.
Är du 30-65 år blir bidraget 300 kr per år - 600 kr under två år.
Är du 65+ blir bidraget 600 kr per år - 1200 kr under två år.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader:

För tandvård upp till 3 000 kronor betalar vuxna patienter fullt pris. Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning.
För kostnader på 3 001-15 000 kronor får du 50 % ersättning genom tandvårdsstödet.
Kostnader överstigande 15 000 kronor ersätts till 85 %.
Det nuvarande högkostnadsskyddet för äldre (65+) avvecklas i och med det nya tandvårdsstödet.
Detta för att reglerna ska bli enkla och gälla alla, oavsett ålder.

Gäller tandvårdsstödet all tandvård?

Kravet är att tandvården är kostnadseffektiv och samhällsekonomiskt effektiv. Lagningar, kronor och broar ersätts i rimlig omfattning enligt förslaget till nytt tandvårdsstöd. Tandvårdsersättning baseras på referenspriser, som anger ett slags riktpris för olika behandlingar. Du och din tandläkare kan naturligtvis välja en dyrare behandling, men då får du betala mellanskillnaden själv.

Kom ihåg att viss kosmetisk tandvård omfattas inte av tandvårdsstödet.