Det här är Team Sherison:

Det finns en mjukhet i praktikens interiör. Designen med lugna färger och mjuka former i komfortabla möbler gör att man känner sig särskilt välkommen. Behandlingsrummen är färgsatta i behagligt balanserade färger. Vi försöker alltid att skapa ett grundmurat förtroende mellan patienter och personal. Den ambitionen har funnits under praktikens historia sedan 1963 och så skall det vara även i framtiden.

Tänk på att Tänderna har Du för livet - sköt om dem väl!

Vi tackar för förtroendet och fortsätter att anstränga oss för att nå upp till förväntningarna!

Tandläkarbesök Utan obehag:

Glädjen att få le och skratta, utan att behöva skämmas för en missfärgad eller förlorad tand, är varje människas självklara rättighet. Mycket av en persons självkänsla sitter faktiskt i tänderna!

Ändå lever många med sådana problem som exempelvis rädsla för behandlingen och att det skall göra ont. Här finns stor respekt för dessa besvär och man har därför arbetat fram en pedagogik för att hjälpa patienterna att komma över sin rädsla. I detta sammanhang är också en toppmodern utrustning särskilt viktig genom att den medverkar till att göra behandlingen både kort och effektiv.

Privat tandvård bäst!

Svenska folket anser att privattandvården är bäst av alla servicebranscher. Det visar den årliga rapporten från Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

Redan förra året fick privat tandvård toppbetyg i SKI:s mätning. I år ökar privattandvården ytterligare och det så kallade kundnöjdhetsindexet, har stigit från 78,8 till 81,6. En siffra mellan 75 och 100 anger att gruppen som tillfrågats är mycket nöjd.