Välkommen till en annorlunda tandläkarpraktik där du känner dig lugn!

Vår klinik är inredd med lugna färger, mjuka former och komfortabla möbler som gör att du känner dig särskilt välkommen. Vårt mål är att alltid skapa ett grundmurat förtroende mellan patienter och personal. Här finns stor respekt för besvär och rädslor och vi har därför arbetat fram en pedagogik för att hjälpa patienterna att komma över sin rädsla. Vi använder toppmodern utrustning som medverkar till att behandlingen både blir kort och effektiv. Vi arbetar med implantat och inman aligner.

Läs mer