Varför ilar det i tänderna?

Tanden består av emalj och dentin (tandben). Emaljen sitter som ett "hölje" över dentinet på den delen av tanden som syns ovanför tandköttet. I dentinet finns små vätskefyllda "rör" eller kanaler som leder in till pulpan/nerven. Om vätskan i dessa kanaler rubbas av en eller annan anledning, reagerar nerven. Detta känns som en ilning i tanden.

Emaljen skyddar dentinet i normala fall. Om emaljen skadas t.ex. pga karies, spricka, olyckshändelse etc. kan vätskan i kanalerna påverkas av miljön i munhålan.

Har man fått hål (karies) i tanden och äter t.ex. något sött ändras vätskenivån i dentinkanalerna och tanden ilar.

Likaså kan det ila om man har en spricka i tanden. Tuggar man med tanden så att sprickan utvidgas ändras vätskenivån i kanalerna.

En mycket vanlig anledning till ilningar i tänderna är blottade tandhalsar dvs. tandköttet har dragit sig tillbaka. Roten har inget skyddande emaljhölje. Dentinets kanaler får därmed direktkontakt med munhålan. Det ilar då när man äter eller dricker något kallt, sött eller surt. Även att borsta på rotytan kan ge ilningar.

För att lindra besvären kan man lägga på en fyllning eller någon annan försegling på rotytan. Viss lindring kan uppnås genom att använda en speciell tandkräm. Att skölja med fluor, undvika sura drycker och livsmedel och att borsta rotytan varsamt ger också lindring på sikt.